Tủ Đông (Tất cả 11 sản phẩm)

 • Tủ đông Sanaky VH-225A2 200 lít

  4.720.000

  Tủ đông Sanaky VH-225A2 200 lít

  • Sản phẩm: Tủ đông Sanaky VH-225A2 200 lít
  • Model: VH-225A2
  • Màu sắc: Trắng
  • Dung tích sử dụng: 175 lít
  • Công suất: 120 W
  • Số buồng: 1 buồng đông
  • Số cửa:  2 cánh lật vali
  • Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18 độ C
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Loại gas: R-134a
  • Làm lạnh nhanh: Có
  • Tiết kiệm điện: Có
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Kích thước: 860 x 620 x 845 mm
  • Trọng lượng: 42 kg
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
 • Tủ đông Sanaky VH-255A2 208 lít

  4.970.000

  Tủ đông Sanaky VH-255A2 208 lít

  • Sản phẩm: Tủ đông Sanaky VH-255A2 208 lít
  • Model: VH-255A2
  • Màu sắc: Trắng
  • Dung tích sử dụng: 208 lít
  • Công suất: 120W
  • Số buồng: 1 buồng đông
  • Số cửa:  2 cánh lật vali
  • Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18 độ C
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Loại gas: R-134a
  • Làm lạnh nhanh: Có
  • Tiết kiệm điện: Có
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Kích thước: 985 x 620 x 845 mm
  • Trọng lượng: 42 kg
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
 • Tủ đông Sanaky VH-285A2 280 lít

  5.190.000

  Tủ đông Sanaky VH-285A2 280 lít

  • Sản phẩm: Tủ đông Sanaky VH-285A2 280 lít
  • Model: VH-285A2
  • Màu sắc: Trắng
  • Dung tích sử dụng: 235 lít
  • Công suất: 150W
  • Số buồng: 1 buồng đông
  • Số cửa:  2 cánh lật vali
  • Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18 độ C
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Loại gas: R-134a
  • Làm lạnh nhanh: Có
  • Tiết kiệm điện: Có
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Kích thước: 1080 x 620 x 845 mm
  • Trọng lượng: 42 kg
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
 • Tủ đông Sanaky VH-290A

  5.240.000

  Tủ đông Sanaky VH-290A

  • Sản phẩm: Tủ đông Sanaky VH-290A
  • Model: VH-290A
  • Màu sắc: Trắng
  • Dung tích: 290 lít
  • Công suất: 150W
  • Số buồng: 1
  • Số cửa: 2
  • Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18 độ C
  • Loại gas: R-134a
  • Làm lạnh nhanh: Có
  • Tiết kiệm điện: Có
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Kích thước: 1080 x 620 x 845mm
  • Trọng lượng: 42 kg
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
 • Tủ đông Sanaky VH-365A2 360 lít

  5.440.000

  Tủ đông Sanaky VH-365A2 360 lít

  • Sản phẩm: Tủ đông Sanaky VH-365A2 360 lít
  • Model: VH-365A2
  • Màu sắc: Trắng
  • Dung tích thực: 280 lít
  • Công suất: 122.2 W
  • Số buồng: 1 buồng đông
  • Số cửa:  2 cánh lật vali
  • Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18 độ C
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Loại gas: R134a
  • Làm lạnh nhanh: Có
  • Tiết kiệm điện: Có
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Kích thước: 1215 x 620 x 845 mm
  • Trọng lượng: 47 kg
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
 • Tủ đông Sanaky VH-370A

  5.490.000

  Tủ đông Sanaky VH-370A

  • Sản phẩm: Tủ đông Sanaky VH-370A
  • Model: VH-370A
  • Màu sắc: Trắng
  • Dung tích: 370 lít
  • Công suất: 150W
  • Số buồng: 1 buồng đông
  • Số cửa:  2 cánh lật vali
  • Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18 độ C
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Loại gas: R-134a
  • Làm lạnh nhanh: Có
  • Tiết kiệm điện: Có
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Kích thước:1215 x 620 x 845 mm
  • Trọng lượng: 47 kg
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
 • Tủ đông Sanaky VH-405A2 400 lít

  6.010.000

  Tủ đông Sanaky VH-405A2 400 lít

  • Sản phẩm: Tủ đông Sanaky VH-405A2 400 lít
  • Model: VH-405A2
  • Màu sắc: Trắng
  • Dung tích thực: 305 lít
  • Công suất: 180 W
  • Điện năng tiêu thụ: 1.25 kW/24h
  • Số buồng: 1 buồng đông
  • Số cửa:  2 cánh lật vali
  • Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18 độ C
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Loại gas: R-134a
  • Làm lạnh nhanh: Có
  • Tiết kiệm điện: Có
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Kích thước: 1329 x 620 x 845 mm
  • Trọng lượng: 49 kg
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
 • Tủ đông Sanaky VH-568HY2 560 lít

  8.830.000

  Tủ đông Sanaky VH-568HY2 560 lít

  • Sản phẩm: Tủ đông Sanaky VH-568HY2 560 lít
  • Model: VH-568HY2
  • Màu sắc: Trắng
  • Dung tích: 560 lít
  • Công suất: 187W
  • Số buồng: 1 buồng đông
  • Số cửa:  2 cánh lật vali
  • Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18 độ C
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Loại gas: R-134a
  • Làm lạnh nhanh: Có
  • Tiết kiệm điện: Có
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Kích thước: 1357 x 761 x 887 mm
  • Trọng lượng: 65 kg
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
 • Tủ đông Sanaky VH-568HY 565 lít

  8.850.000

  Tủ đông Sanaky VH-568HY 565 lít

  • Sản phẩm: Tủ đông Sanaky VH-568HY 565 lít
  • Model: VH-568HY
  • Màu sắc: Trắng
  • Dung tích sử dụng: 550 lít
  • Công suất: 187 W
  • Số buồng: 1 buồng đông
  • Số cửa:  2 cánh lật vali
  • Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18 độ C
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Loại gas: R-134a
  • Làm lạnh nhanh: Có
  • Tiết kiệm điện: Có
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Kích thước: 1430 x 805 x 980 mm
  • Trọng lượng: 76 kg
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
 • Tủ đông Sanaky VH-568W2 560 lít

  8.970.000

  Tủ đông Sanaky VH-568W2 560 lít

  • Sản phẩm: Tủ đông Sanaky VH-568W2 
  • Model: VH-568W2
  • Màu sắc: Trắng
  • Dung tích:  560 lít
  • Công suất: 1917W
  • Loại tủ: 1 ngăn đông - 1 ngăn mát
  • Số cửa: 2
  • Nhiệt độ ngăn đông: < -18 độ C
  • Nhiệt độ ngăn mát: 0 - 10 độ C
  • Loại gas: R-134a
  • Làm lạnh nhanh: Có
  • Tiết kiệm điện: Có
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Kích thước: 1357 x 761 x 900 mm
  • Trọng lượng: 62 kg
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
 • Tủ đông Sanaky VH-668HY2 665 lít

  10.420.000

  Tủ đông Sanaky VH-668HY2 665 lít

  • Sản phẩm: Tủ đông Sanaky VH-668HY2 665 lít
  • Model: VH-668HY2
  • Màu sắc: Trắng
  • Dung tích sửu dụng: 530 lít
  • Công suất: 213.9 W
  • Số buồng: 1 buồng đông
  • Số cửa:  2 cánh lật vali
  • Nhiệt độ ngăn đông: ≤-18 độ C
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Loại gas: R-134a
  • Làm lạnh nhanh: Có
  • Tiết kiệm điện: Có
  • Dàn lạnh: Nhôm
  • Kích thước:213.9 W
  • Trọng lượng: 75 kg
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh