Quạt bàn Hatari

 • Quạt bàn Hatari HT-T16M4 Thái Lan

  990.000 ₫
  • Tên sản phẩm: Quạt bàn Hatari HT-T16M4 
  • Model: HT-T16M4 
  • Thương hiệu: Hatari Thái Lan
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Công suất: 50W
  • Đường kính cánh quạt: 16 inch
  • Số cánh quạt:3 cánh
  • Tốc độ quay: 1220 vòng/ phút
  • Chế độ gió:Gió thường
  • Bảng điều khiển: Cơ
  • Loại motor: Bạc đạn 
  • Tiện ích: Tự ngắt khi quá nhiệt
  • Kích thước:  45.5 x 34.7 x 67 cm
  • Trọng lượng: 4,8 kg
  • Bảo hành: 18 Tháng
  • Địa điểm bảo hành: 313 Giảng Võ
 • Quạt bàn Hatari HT-T16M5

  990.000 ₫
  • Tên sản phẩm: Quạt bàn Hatari HT-T16M5
  • Model: HT-T16M5
  • Thương hiệu: Hatari Thái Lan
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Công suất: 50W
  • Đường kính cánh quạt: 16 inch
  • Số cánh quạt:3 cánh
  • Tốc độ quay: 1220 vòng/ phút
  • Chế độ gió:Gió thường
  • Bảng điều khiển: Cơ
  • Loại motor: Bạc đạn 
  • Tiện ích: Tự ngắt khi quá nhiệt
  • Kích thước:  45.5 x 34.7 x 67 cm
  • Trọng lượng: 3,7 kg
  • Bảo hành: 18 Tháng
  • Địa điểm bảo hành: 313 Giảng Võ
 • Quạt bàn Hatari HT-T12M3

  990.000 ₫
  • Tên sản phẩm: Quạt bàn Hatari  HT-T12M3
  • Model:  HT-T12M3
  • Thương hiệu: Hatari Thái Lan
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Công suất: 34 W
  • Đường kính cánh quạt: 12 inch
  • Số cánh quạt: 3 cánh
  • Tốc độ quay: 1115 vòng/ phút
  • Chế độ gió: 3
  • Bảng điều khiển: Cơ
  • Loại motor: Bạc đạn 
  • Tiện ích: Tự ngắt khi quá nhiệt
  • Chiều cao: 62,9 cm 
  • Trọng lượng đóng thùng: 3 Kg
  • Bảo hành: 18 Tháng
  • Địa điểm bảo hành:  Nhà phân phối Hatari tại miền Bắc- 313 Giảng Võ
 • Quạt bàn Hatari HT-T12M4

  990.000 ₫
  • Tên sản phẩm: Quạt bàn Hatari  HT-T12M4
  • Model:  HT-T12M4
  • Thương hiệu: Hatari Thái Lan
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Công suất: 34 W
  • Đường kính cánh quạt: 12 inch
  • Số cánh quạt: 3 cánh
  • Tốc độ quay: 1115 vòng/ phút
  • Chế độ gió: 3
  • Bảng điều khiển: Cơ
  • Loại motor: Bạc đạn 
  • Tiện ích: Tự ngắt khi quá nhiệt
  • Chiều cao: 62 cm 
  • Trọng lượng đóng thùng: 3 Kg
  • Bảo hành: 18 Tháng
  • Địa điểm bảo hành:  Nhà phân phối Hatari tại miền Bắc- 313 Giảng Võ
 • Quạt bàn Hatari HE- T14M3

  990.000 ₫
  • Tên sản phẩm: Quạt bàn Hatari  HE- T14M3
  • Model:  HE- T14M3
  • Thương hiệu: Hatari Thái Lan
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Công suất: 43 W
  • Đường kính cánh quạt: 14 inch
  • Số cánh quạt: 3 cánh
  • Tốc độ quay: 1145 vòng/ phút
  • Chế độ gió: 3
  • Bảng điều khiển: Cơ
  • Loại motor: Bạc đạn 
  • Tiện ích: Tự ngắt khi quá nhiệt
  • Chiều cao: 62 cm 
  • Trọng lượng đóng thùng: 3 Kg
  • Bảo hành: 18 Tháng
  • Địa điểm bảo hành:  Nhà phân phối Hatari tại miền Bắc- 313 Giảng Võ
 • Quạt bàn Hatari HF-T18M2

  1.190.000 ₫
  • Tên sản phẩm: Quạt bàn Hatari HF-T18M2
  • Model: HF-T18M2
  • Thương hiệu: Hatari Thái Lan
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Công suất: 78W
  • Đường kính cánh quạt: 18 inch
  • Số cánh quạt: 3 cánh
  • Tốc độ quay: 1295 vòng/ phút
  • Chế độ gió: 3
  • Bảng điều khiển: Cơ
  • Loại motor: Bạc đạn 
  • Tiện ích: Tự ngắt khi quá nhiệt
  • Chiều cao: 87 cm
  • Trọng lượng đóng thùng: 5,4  kg
  • Bảo hành: 18 Tháng
  • Địa điểm bảo hành:  Nhà phân phối Hatari tại miền Bắc- 313 Giảng Võ
 • Quạt bàn Hatari HF-T18M3

  1.190.000 ₫
  • Tên sản phẩm: Quạt bàn Hatari HF-T18M3
  • Model: HF-T18M3
  • Thương hiệu: Hatari Thái Lan
  • Sản xuất tại: Thái Lan
  • Công suất: 78W
  • Đường kính cánh quạt: 18 inch
  • Số cánh quạt: 3 cánh
  • Tốc độ quay: 1295 vòng/ phút
  • Chế độ gió: 3
  • Bảng điều khiển: Cơ
  • Loại motor: Bạc đạn 
  • Tiện ích: Tự ngắt khi quá nhiệt
  • Chiều cao: 83 cm
  • Trọng lượng đóng thùng: 5,4  kg
  • Bảo hành: 18 Tháng
  • Địa điểm bảo hành:  Nhà phân phối Hatari tại miền Bắc- 313 Giảng Võ
Kinh nghiệm hay Quạt bàn Hatari
 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh