Nồi chảo tefal

 • Chảo chiên Tefal Character C6820472 24cm

  970.000 ₫

  Chảo chiên Tefal Character C6820472 24cm

  • Sản phẩm: Chảo chiên Tefal C6820472 21cm
  • Model: C6820472
  • Màu sắc: Đỏ
  • Đường kính: 24 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Chảo chiên Tefal Character C6820672 28cm

  990.000 ₫

  Chảo chiên Tefal Character C6820672 28cm

  • Sản phẩm: Chảo chiên Tefal C6820672 28cm
  • Model: C6820672
  • Màu sắc: Đỏ
  • Đường kính: 28 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Chảo chiên chống chính Tefal Expertise C6200472 24cm

  1.130.000 ₫

  Chảo chiên chống chính Tefal Expertise C6200472 24cm

  • Sản phẩm: Chảo chiên chống chính Tefal Expertise C6200472 24cm
  • Model: C6200472
  • Màu sắc: Đen
  • Đường kính: 24 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Chảo chống dính Tefal Expertise C6200472 24cm

  1.130.000 ₫

  Chảo chống dính Tefal Expertise C6200472 24cm

 • Chảo chiên Tefal Character C6820772 30cm

  1.250.000 ₫

  Chảo chiên Tefal Character C6820772 30cm

  • Sản phẩm: Chảo chiên Tefal C6820772 30cm
  • Model: C6820772
  • Màu sắc: Đỏ
  • Đường kính: 30 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Chảo chống dính Tefal Expertise C6200572 26cm

  1.290.000 ₫

  Chảo chống dính Tefal Expertise C6200572 26cm

  • Sản phẩm: Chảo chiên chống chính Tefal Expertise C6200572 26cm
  • Model: C6200472
  • Màu sắc: Đen
  • Đường kính: 26 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Quánh Tefal Character C6822472 20cm có nắp kính

  1.389.000 ₫

  Quánh Tefal Character C6822472 20cm có nắp kính

  • Sản phẩm: Quánh Tefal Character C6822472 20cm có nắp kính
  • Model: C6822472
  • Màu sắc: Đỏ
  • Đường kính: 20 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Chảo chống dính Tefal Expertise C6200672 28cm

  1.390.000 ₫

  Chảo chống dính Tefal Expertise C6200672 28cm

  • Sản phẩm: Chảo chiên chống chính Tefal Expertise C6200672 28cm
  • Model: C6200672 28cm
  • Màu sắc: Đen
  • Đường kính: 28 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Quánh Tefal Expertise C6202272 nắp kính 16cm

  1.490.000 ₫

  Quánh Tefal Expertise C6202272 nắp kính 16cm

  • Sản phẩm: Quánh Tefal Expertise C6202272 nắp kính 16cm
  • Model: C6202272 
  • Màu sắc: Đen
  • Đường kính: 16 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Chảo sâu lòng Tefal Expertise C6201972 28cm

  1.490.000 ₫

  Chảo sâu lòng Tefal Expertise C6201972 28cm

  • Sản phẩm: Chảo sâu lòng Tefal Expertise C6201972 28cm
  • Model: C6201972
  • Màu sắc: Đen
  • Đường kính: 28cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Quánh Tefal Character C6824672 24cm có nắp kính

  1.599.000 ₫

  Quánh Tefal Character C6824672 24cm có nắp kính

  • Sản phẩm: Quánh Tefal Character C6824672 24cm có nắp kính
  • Model: C6824672
  • Màu sắc: Đỏ
  • Đường kính: 24 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Nồi Tefal Expertise C6204672 24cm có nắp

  1.690.000 ₫

  Nồi Tefal Expertise C6204672 24cm có nắp

  • Sản phẩm: Nồi Tefal Expertise C6204672 24cm 
  • Model: C6204672
  • Màu sắc: Đen
  • Đường kính: 24 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Nồi Tefal Expertise C6207172 26cm có nắp

  1.790.000 ₫

  Nồi Tefal Expertise C6207172 26cm có nắp

  • Sản phẩm: Nồi Tefal Expertise C6207172 26 cm có nắp kính
  • Model: C6207172
  • Màu sắc: Đen
  • Đường kính: 26 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
 • Quánh Tefal Expertise C6203272 có nắp 24cm

  1.890.000 ₫

  Quánh Tefal Expertise C6203272 có nắp 24cm

  • Sản phẩm: Quánh Tefal Expertise C6203272 24 cm có nắp
  • Model: C6203272
  • Màu sắc: Đen
  • Đường kính: 24 cm
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính Titanium
  • Tay cầm: Chống bỏng, có móc treo
  • Sử dụng: Bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại
  • Xuất xứ: Pháp
  • Bảo hành: 24 tháng
Kinh nghiệm hay Nồi chảo tefal
 • Thu nhỏ
 • |
 • Tắt so sánh